,

Iekšējais audits Latvijā – pētījums

Latvijas Universitātē tiek veikts pētījums par Iekšējo auditu Latvijā.  Pētījuma ietvaros ir svarīgi noskaidrot dažādu profesiju pārstāvju, kas ir saistīti ar Iekšējā audita funkciju veikšanu, viedokļus. Aptaujā nav jānorāda Jūsu organizāciju identificējošie dati vai privāta rakstura dati. Šīs pētījums nav Iekšējo auditoru institūta veiktais pētījums.