Iekšējā auditora vakance Valsts kasē

Valsts kase (Reģ.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda un naudas līdzekļu vadību, kā arī veicot Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkcijas, izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu:
IEKŠĒJĀ AUDITA DEPARTAMENTA
IEKŠĒJAIS/-Ā AUDITORS/-E
Galvenie amata pienākumi:
– veikt iestādes iekšējo auditu, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības un Valsts kases kā Eiropas Savienības politiku instrumentu maksājumu un sertifikācijas iestādes iekšējo auditu, pārbaudot un novērtējot izveidotās iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti
un efektivitāti un sniegt ieteikumus sistēmas pilnveidošanai;
– veikt apstiprināto audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību un konsultēt iestādes personālu par veikto auditu ieteikumu ieviešanu;
– vadīt konsultāciju projektus un sniegt priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai, risku mazināšanai un ierobežošanai;
– veikt departamenta lietvedības pienākumus saskaņā ar iekšējos lietvedību reglamentējošos dokumentos noteikto.
Prasības pretendentiem/-ēm:
– augstākā izglītība ekonomikas studiju virzienā (vēlams ekonomikas, finanšu vai banku darbības studiju programmā) vai vadības studiju virzienā (vēlams uzņēmējdarbības vai vadībzinātnes studiju programmā);
– darba pieredze iekšējā auditā, revīzijas vai risku vadības jomā ilgāka par vienu gadu;
– iekšējā audita profesionālā prakses standartu pārzināšana;
– vēlama starptautisko grāmatvedības standartu un starptautisko kvalitātes pārvaldības standartu pārzināšana;
– zināšanas par informācijas drošību un prasmes pielietot tās ikdienas pienākumu veikšanā;
– teicamas datorprasmes MS Office vidē;
– rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti, iniciatīva, analītiskā domāšana;
– spēja racionāli plānot un organizēt savu darbu un strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
– klientorientēta pieeja darbam un labas komunikācijas spējas;
– atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
Piedāvājam:
– darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
– stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
– veselības apdrošināšanu un papildatvaļinājumu;
– profesionālās izaugsmes iespējas.
Pretendentus/-es lūdzam sūtīt CV un pieteikuma vēstuli ar detalizētu aprakstu par pieredzi audita jomā līdz 2017.gada 13.septembrim ar norādi: “IAD_Vards_Uzvards” uz e-pastu:
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV 1919,
papildu informācija: tālr.67094277; www.kase.gov.lv <http://www.kase.gov.lv>