Iekšējā auditora vakance AS Latvenergo

AS LAtvenergo aicina darbā Iekšējo auditoru. 

 

Uzticēsim Jums: 

 • noteikt riskus un novērtēt to kontroli;
 • izstrādāt priekšlikumus risku mazināšanai un  kontroles pilnveidošanai;
 • uzraudzīt audita ieteikumu ieviešanu.

Sagaidām, ka Jums ir: 

 • augstākā akadēmiskā izglītība;
 • darba pieredze auditā;
 • izpratne par uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu;
 • informācijas tehnoloģiju un sistēmu laba Rūdījumu profesionālajai izaugsmei pārzināšana;
 • spēja izteikties brīvā latviešu rakstu un mutvārdu valodā (C1);
 • labas angļu valodas zināšanas – mutvārdu un rakstiskā prasme nodrošināt ar profesionālajiem pienākumiem saistītu komunikāciju un lietot  audita terminoloģiju;
 • spēja orientēties uz kvalitatīvu klientu apkalpošanu;
 • spēja mērķtiecīgi sadarboties un efektīvi pielāgoties dažādām situācijām;
 • analītiska domāšana un labas prezentācijas prasmes;
 • godīgums un objektivitāte;
 • vēlme nepārtraukti attīstīt un uzlabot savas  zināšanas un prasmes.

Darba vieta: 

P. Brieža iela 12, Rīga

Mēs piedāvājam: 

 • Interesantu un dinamisku darbu un atsaucīgu vadītāju;
 • Rūdījumu profesionālajai izaugsmei;
 • Atbilstošu atalgojumu un stabilitāti;
 • Daudzpusīgu darba devēja atbalstu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Iekšējais auditors” lūdzam līdz 07.05.2017. sūtīt uz e-pastu: vakances[@]latvenergo.lv  vai reģistrēt mājas lapā www.latvenergo.lv.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 3 nedēļu laikā pēc konkursa pieteikšanās beigu termiņa. Piesakoties konkursam, lūdzam pieteikumā norādīt, vai piekrītat savu personas datu uzglabāšanai AS “Latvenergo” datu bāzē ar mērķi tos izmantot citos AS “Latvenergo” personāla atlases konkursos.