Iekšējā auditora amats AS Latvenergo

LatvenergoJa Tev piemīt iniciatīva, erudīcija un Tu spēj saskatīt iespējas biznesa kontroļu uzlabošanā un pilnveidošanā, tad piesakies uz vakanto amatu AS “Latvenergo” Iekšējā audita funkcijā kā Iekšējais auditors.

Darba vieta – Rīga

Mēs sagaidām, ka Tu veiksi sekojošus darba pienākumus:

 • noteiksi riskus un novērtēsi to kontroli;
 • izstrādāsi priekšlikumus risku mazināšanai un kontroles pilnveidošanai;
 • uzraudzīsi audita ieteikumu ieviešanu.

Ja redzi, ka Tev ir:

 • augstākā akadēmiskā izglītība;
 • analītiska domāšana, labas reprezentācijas un komunikācijas prasmes;
 • izpratne par uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu;
 • spēja izteikties brīvā latviešu rakstu un mutvārdu valodā (C līmeņa 1.pakāpe);
 • labas angļu valodas zināšanas – mutvārdu un rakstiskā prasme nodrošināt ar profesionālajiem pienākumiem saistītu komunikāciju un lietot audita terminoloģiju;
 • atbildīgums, godīgums un objektivitāte,

mums esi vajadzīgs tieši Tu!
Papildus priekšrocības kandidātiem, kuriem būs:

 • vismaz 3 gadu darba pieredze auditā;
 • informācijas tehnoloģiju un sistēmu laba pārzināšana;
 • ieinteresētība nepārtraukti mācīties un pilnveidoties.

Aicinām Tevi pievienoties mūsu komandai, ja vēlies:

 • izmantot iespēju pierādīt un parādīt savu erudīciju un kompetenci strādājot profesionāļu komandā;
 • papildināt savas zināšanas un izmantot profesionālās izaugsmes iespējas;
 • kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu, veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas.

Gaidām Tavu CV un pieteikuma vēstuli latviešu valodā ar norādi „Iekšējais auditors” nosūtītu līdz 20.09.2015. pa e-pastu: vl.og1519361070renev1519361070tal@s1519361070ecnak1519361070av1519361070 vai arī vari reģistrēties mūsu mājas lapā www.latvenergo.lv. Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 3 nedēļu laikā pēc konkursa pieteikšanās beigu termiņa.

 

Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos AS „Latvenergo” personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu  AS „Latvenergo” turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzu norādīt to pieteikumā.