Iekšējā audita nodaļas auditors/-e

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Iekšējā audita nodaļas auditora/-es amatu.

Prasības:

– atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

– augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība (vēlams ekonomikas, finanšu vai tiesību nozarē), kas papildināta ar speciālajām zināšanām iekšējā audita semināros un/vai profesionālās kvalifikācijas kursos

– pieredze iekšējo auditu veikšanā

– praktiskā darba pieredze valsts pārvaldes iestādēs (ne mazāk kā 3 gadi)

– zināšanas grāmatvedībā, finanšu analīzē un kontrolē

– analītiskās spējas un prasme argumentēt savu viedokli

– labas organizatoriskas iemaņas un komunikācijas prasmes

– labas datora lietotāja prasmes

Galvenie amata pienākumi: iekšējo auditu veikšana ministrijā un tās padotības iestādēs, kā arī kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāla daļu turētāja. Sagatavot ziņojumus auditos un pārbaudes lietās, sniegt ieteikumus atklāto problēmu novēršanai, uzraudzīt
neatbilstību likvidēšanu.

Piedāvājam:

– interesantu, izaicinājumiem bagātu darbu

– profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

– mēnešalgu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai (no 940 euro līdz 1287 euro)

Pretendentiem dokumentus (motivētu pieteikumu un CV ar galveno darba pienākumu aprakstu) līdz 14.jūnijam iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi vl.vo1524125250g.me@1524125250secna1524125250kav1524125250 <mailto:vl.vo1524125250g.me@1524125250secna1524125250kav1524125250> vai Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519) fakss 67280882. Tālrunis uzziņām 67013183.