Iekšējā audita nodaļas auditora amats Satiksmes ministrijā

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakantu ierēdņa amatu – Iekšējā audita nodaļas auditors/-e (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • darbības sfērai atbilstoša akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • pieredze valsts pārvaldes sistēmā ne mazāk kā 2 gadi
 • praktiskā pieredze iekšējo auditu veikšanā ne mazāk kā 2 gadi
 • Valsts pārvaldes iekšējā auditora sertifikāts vai cits vispārēji atzīts sertifikāts audita jomā tiks uzskatīts par priekšrocību
 • iekšējā audita jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
 • izpratne ministrijas pamatdarbības jomās
 • svešvalodu zināšanas
 • labas komunikācijas prasmes, prasmes identificēt problēmas un piedāvāt risinājumus, konceptuāla un analītiska domāšana
 • prasme strādāt ar datubāzēm

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus Satiksmes ministrijas pamatdarbības un atbalsta sistēmās saskaņā ar iekšējā audita jomu reglamentējošiem tiesību aktiem un Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem
 • nodrošināt neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmām, to pietiekamību un efektivitāti
 • sniegt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un nodrošināt ieteikumu ieviešanas uzraudzību
 • piedalīties nodaļas kompetencē esošu metodisko materiālu, iekšējo noteikumu u.c. dokumentu izstrādē

Amats klasificēts 15. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (publicēts 22.04.2016).

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378. kabinets; e-pasta adrese: vl.vo1519362785g.mas1519362785@ajir1519362785tsini1519362785m.sem1519362785skita1519362785s1519362785. Tālr. uzziņām 67028218.