CFSA – Certified Financial Services Auditor

Pieprasījumam pēc talantīgiem darbiniekiem finanšu sektorā arvien pieaugot, CFSA sertifikāta iegūšana ir labākais veids kā pierādīt savu uzticamību. IAI akreditēšanas dokumenta iegūšana ir labākais veids, kā demonstrēt savu apņemšanos virzīties uz priekšu šajā konkurences pilnajā nozarē un demonstrēt savu zināšanu plašumu. CFSA ir atzīta sertifikācija audita profesionāļiem, kas darbojas banku institūcijās, kredītiestādēs, apdrošināšanas kompānijās un finanšu pakalpojumus regulējošajās institūcijās, un citās finanšu pakalpojumu organizācijās.

Sertificēts finanšu pakalpojumu auditors (CFSA) ir viena no IAI piedāvātajiem specialitātes sertifikātiem,  kas mēra indivīda zināšanas un prasmes audita principu un procedūru jautājumos banku, apdrošināšanas un vērtspapīru finansiālo pakalpojumu industrijā. Eksaminācijas formāts piedāvā kandidātiem izvēli starp trīs finanšu pakalpojumu disciplīnām – banku, apdrošināšanas un vērtspapīru disciplīnās.

Atbilstības prasības

Piesakoties kandidatūrai CFSA programmā, indivīds piekrīt pieņemt programmas nosacījumus. Tie ietver atbilstības nosacījumus, eksāmena konfidencialitāti, Ētikas kodeksu un profesionālās tālākizglītības prasības, un citus nosacījumus, kurus izvirza IIA Profesionālās sertifikācijas padome.

Prasības

CFSA kandidātiem ir jāizpilda zemāk norādītie atbilstības nosacījumi. Kandidāta pieteikuma apstiprināšana var notikt tikai pēc tam, kad ir izpildītas visas atbilstības prasības. Kandidāta pieteikuma apstiprināšanai IIA Sertifikācijas nodaļas darbiniekiem ir jāsaņem un jāpieņem VISI nepieciešamie dokumenti (izglītības apliecinājumi, rekomendācija un personu apliecinošo dokumentu kopijas).

Nepieciešamā izglītība

CFSA kandidātiem ir nepieciešama 3 vai 4 gadu pēc-vidusskolas (vai augstāka) izglītība. Papildus informāciju ir iespējams iegūt IAI Sertifikācijas kandidāta rokasgrāmatā.

Svarīgas izmaiņas nepieciešamās izglītības prasībās CFSA eksāmenam: Globālā IIA direktoru padome ir apstiprinājusi alternatīvu atbilstības ceļu CFSA eksāmena kārtošanai tiem indivīdiem, kas nav ieguvuši bakalaura grādu akreditētā universitātē. 

Kandidāts var kļūt piemērots sertifikāta iegūšanai, ja

 • ir ieguvis divu gadu pēc-vidusskolas izglītību un tam ir 5 gadu pieredze iekšējā audita vai ekvivalentā jomā; vai 
 • tam ir septiņu gadu pieredze iekšējā auditā vai ekvivalentā jomā.

pdf[1]Lejuplādejiet formu lai pieteiktos izņēmumu gadījumam ja jūsu izglītība neatbilst minimālām prasībām.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Educational).

pdf[1]Lejuplādejiet formu lai pieteiktos izņēmumu gadījumam ja jūsu izglītība neatbilst minimālām prasībām.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Educational).

Rekomendācijas

Kandidātam ir jādemonstrē atbilstība visaugstākajiem morāles un profesionālās izturēšanās standartiem un ir jāiesniedz aizpildīta rekomendācijas vēstule, ko parakstījis CGAP, CIA, CCSA, CFSA vai kandidāta tiešais priekšnieks.

pdf downloadLejuplādēt rekomendācijas formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Character Reference).

Profesionālā pieredze

CFSA kandidātam jāiegūst 24 mēnešu auditēšanas pieredze finanšu pakalpojumu vidē. Darba pieredzi ir jāverificē CFSA, CIA, CSSA, CGAP sertificētam auditoram vai kandidāta tiešajam priekšniekam. Kandidātiem ir tiesības pieteikties programmai un kārtot eksāmenu pirms ir izpildīti profesionālās pieredzes nosacījumi, taču sertifikāts netiks izsniegts līdz visas prasības nebūs izpildītas.

pdf downloadLejuplādēt profesionālās pieredzes pārbaudes formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur (Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Professional Experience).

Identifikācijas dokuments

Kandidātiem ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments kandidāta pases vai nacionālās ID kartes kopijas veidā. Tajā ir jābūt norādītam derīguma termiņam; dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš netiks pieņemti. Visiem dokumentiem ir jābūt ieskenētiem un augšupielādētiem Dokumentu augšupielādes portālā tādā veidā, lai fotogrāfija ir skaidri saredzama.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur.  (Augšupielādējiet dokumentu ar  nosaukumu Other.)

Eksāmena kārtošanas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CFSA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CFSA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CFSA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksāmena konfidencialitāte

Eksāmena saturs ir konfidenciāls. Kandidāti piekrīt ievērot eksaminācijas satura konfidencialitāti un nav tiesīgi apspriest specifiskā eksāmena saturu ar personām, kas nav IIA Sertifikācijas departamenta darbinieki. Neatļauta informācijas izpaušana tiks uzskatīta par Ētikas kodeksa pārkāpumu un var rezultēt kandidāta izslēgšanā no CFSA programmas vai tikt kā citādi sankcionēta.

Ētikas kodekss

CFSA kandidāti piekrīt pakļauties IAI izveidotajam Ētikas kodeksam.

Dalība IAI

Jums nav obligāti jābūt IAI biedram, lai kārtotu eksāmenu vai saņemt sertifikātu, bet mēs iedrošinām Jūs apsvērt biedra statusa piedāvātās priekšrocības. IAI biedri saņem atlaides mācību materiāliem un kuriem, un tiem ir pieejami jaunākie eksāmenu resursi, tīklošanas iespējas un aktuālās ziņas un informācija.

Kļūsti par biedru tagad

Reģistrācija un pieteikšanās programmai

Sākotnēja reģistrācija un pieteikšanās CFSA PROGRAMMAI

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, Rekomendācijas vēstules veidlapa un Pieredzes verifikācijas veidlapa* un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam. Maksājumu ar kredītkarti iespējams veikt pēc Maksājuma veidlapas aizpildīšanas.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.
 • CSA atvieglojumu validācijas veidlapu (attiecas tikai uz CCSA kandidātiem)

*var tikt iesniegta vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti.

IAI negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Eksaminācijas maksas

Maksājuma tipsBiedriemNe-biedriem
Reģistrācijas maksaUSD 115USD 230
Eksaminācijas maksaUSD 380USD 495

Eksaminācijas maksās jāmaksā tieši Globālajam IIA vai CCMS

 • Maksājumu apmēri var mainīties;
 • Pieteikuma un reģistrācijas formu apstrāde tiks sākta tikai pēc norādīto maksājumu apmaksas;
 • Norādītie maksājumi tiek atmaksāti tikai gadījumā, ja kandidāta pieteikums tiek noraidīts;
 • Norādīto maksājumu apmēri var atšķirties atkarībā no valsts, kurā notiek eksaminācijas process vietējā IIA vadībā;
 • Vērtējumi netiks darīti zināmi, ja pastāvēs kādas nenokārtotas finansiālās saistības;

Eksāmenu saturs un eksaminācijas formāts

CFSA eksāmens pārbada kandidāta zināšanas par aktualitātēm auditēšanas praksē un izpratni par iekšējā audita problēmām, riskiem un risinājumiem finanšu pakalpojumu industrijā.

 • Eksāmens sastāv no 115 testa jautājumiem
 • Eksāmenam paredzētais laiks ir 2 stundas un 55 minūtes
 • Pirmie 100 jautājumi aptver visas trīs disciplīnas – banku, apdrošināšanas un vērstpapīru sektorus – izpratnes līmenī.
 • Atlikušie jautājumi aptver kandidāta izvēlēto disciplīnu un tiks pārbaudītu prasmes līmenī.
 • CFSA kandidātiem ir ļauts izvēlēties jebkuru no trīs piedāvātajām CFSA eksāmena disciplīnām.
 • Kandidātiem nav ļauts izvēlēties eksamināciju vairāk nekā vienā disciplīnā.
 • CFSA sertifikāts nenošķir vienu izvēlēto disciplīnu no pārējām.

CFSA eksāmena pamata saturs aptver četras jomas:

I joma: Finanšu pakalpojumu auditēšana 25-35%
II joma: Finanšu pakalpojumu produktu auditēšana 25-35%
III joma: Finanšu pakalpojumu procesu auditēšana 25-35%
IV joma: Normatīvā vide 10-20%

Individuālās finanšu pakalpojumu disciplīnu sadaļas:

Banku sektors: produkti, procesi un normatīvā vide
Apdrošināšanas sektors: produkti, procesi un normatīvā vide
Vērtspapīru sektors: produkti, procesi un normatīvā vide

Eksāmena reģistrācija un norise

SĀKOTNĒJĀ REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.
 • Rekomendācijas vēstuli.
 • Darba pieredzes apliecinājumu (var tikt iesniegts vēlāk, kad kritērijs izpildīts).

NB! IAI negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

ATĻAUJA PIEDALĪTIES EKSĀMENĀ

 1. Līdz ko tiks apstiprināts kandidāta pieteikums, IIA, līdz ar “Atļaujas piedalīties eksāmenā” paziņojumu, darīs kandidātam zināmu tā ID numuru un sniegs informāciju par to, kā saplānot eksāmenu Pearson VUE’s (PV) mājas lapā.
 2. Kandidāta reģistrācija eksaminācijas daļai būs derīga 180 dienas no tā brīža, kad kandidāta reģistrācija ir apstrādāta IIA galvenajā mītnē, un eksaminācijas daļas maksa kļūst neatmaksājama.
 3. Kandidāti drīkst atrasties jebkurā Pearson VUE eksaminācijas centrā gandrīz visās valstī, neatkarīgi no reģistrācijas valsts.
 4. Kandidātiem, kas eksāmenu nav nokārtojuši, ir jānogaida 90 dienas, līdz eksāmenu var kārtot atkārtoti.

Plānošana

 1. Līdz ko ziņojums par “Atļauju piedalīties eksāmenā” ir saņemts, kandidāti var sākt plānot eksaminācijas grafiku pie Pearson VUE.
 2. Kandidātiem būs jāizveido lietotājvārds un parole Pearson VUE mājas lapā, lai izplānoto eksamināciju.
 3. Apmeklējiet pearsinvue.com un nospiediet uz “Atrast eksaminācijas centru”.
 4. Tad nospiediet “Ieplānot eksāmenu”. Izvēlieties nepieciešamo eksaminācijas veidu no Pearson VUE piedāvātā klāsta. Tad izvēlieties savu eksaminācijas centru.
 5. Līdz ko eksaminācijas centrs ir norādīts, kandidātam būs redzams kalendārs ar pieejamajiem eksaminācijas datumiem un laikiem, balstoties uz pieejamību izvēlētajā eksaminācijas centrā.
 6. Līdz ko kandidāts ir reģistrējies eksāmenam, viņam/-ai tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts no Pearson VUE ar norādījumiem, kā nokļūt konkrētajā eksaminācijas centrā.
 7. Kandidātam ir jāizvēlas eksaminācijas datums, kas iekļaujas 180 dienu eksaminācijas periodā pēc reģistrēšanās konkrētajai eksāmena daļai.
 8. Kandidātiem ir atļauts pārcelt eksāmenu vai mainīt eksaminācijas centru, kamēr šīs izmaiņas tiek izdarītas vismaz 45 stundas pirms ieplānotā eksāmena.
 9. Kandidāti nevar ieplānot vai pārcelt eksāmenu ārpus norādīta 180 dienu eksaminācijas perioda.

Reģistrācija Pearson VUE centrā

Kandidātiem uz eksaminācijas centru ir jāņem līdzi šādi dokumenti:

 • Identifikācijas karte, autovadītāja apliecība vai pase
 • “Atļauja piedalīties eksāmenā”, kas e-pastā saņemta no IAI
 • Apstiprinājuma vēstule, kas e-pastā saņemta no Pearson VUE

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CFSA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CFSA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CFSA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksaminācijas norise

 1. Kandidāts ierodas eksaminācijas vietā 30 minūtes pirms norādītā eksāmena sākuma laika.
 2. Kandidātu piereģistrē Pearson VUE eksāmena vadītājs.
 3. Kandidātam tiek piešķirts skapītis, kurā ir jāatstāj visi neatļautie priekšmeti.
 4. Eksāmena vadītājs kandidātu pavada uz eksaminācijas telpu, piešķir eksaminācijas vietu un piekļuvi datoram.
 5. Sākuma ekrānā ir norādīts eksāmena nosaukums un kandidātam tiek lūgts apstiprināt, ka viņš/-a atrodas pareizajā eksāmenā.
 6. Kandidātam ir jāapliecina, ka viņš/-a neizpaudīs eksāmena jautājumus un ka viņš/-a apzinās, ka eksaminācijas centrā var tikt veikta viņa video vai audio novērošana.
 7. Pirms eksāmena sākuma kandidātam tiek sniegta pamācība (maksimums 10 minūtes).
 8. Pēc tam kandidāts uzsāk eksāmenu. Jautājumi datora ekrānā tiek parādīti pa vienam.
 9. Kandidātam būs iespēja atzīmēt jautājumus, kurus viņš/-a vēlas atkārtoti pārskatīt pirms eksāmena pabeigšanas.
 10. Pēc visu eksāmena jautājumu aplūkošanas kandidāts var piekļūt atkārtotās pārskatīšanas logam, kur viņš/-a var izvēlēties pārskatīt visus eksāmena jautājumus, tikai neatbildētos jautājumus vai tikai īpaši atzīmētos jautājumus.
 11. Atkārtotās pārskatīšanas logā kandidāts var izvēlēties “Pabeigt eksāmenu” pogu.
 12. Eksāmens noslēdzas arī tad, ja ir beidzies tam paredzētais laiks.
 13. Kandidāts vairs nevar atgriezties pie eksāmena jautājumiem, kad eksāmens ir noslēdzies.
 14. Visbeidzot kandidāts saņems īsu aptauju par eksaminācijas pieredzi.

Rezultāti

 1. Kandidāti saņems neoficiālus eksāmena rezultātus eksaminācijas vietnē pēc eksāmena pabeigšanas.
 2. Oficiālie rezultāti tiks nosūtīti IAI pēc tam, kad tos apstiprinās Pearson VUE.

Sekmīga atzīme

Statistiskā informācija no iepriekš-pārbaudītiem jautājumiem tiek izmantota, lai uzturētu salīdzināmu sarežģītību starp dažādām eksāmena versijām. Tā kā konkrētais pareizi atbildēto jautājumu skaits eksāmena nokārtošanai var variēt eksāmena variantu starpā, visi neapstrādātie rezultāti tiek svērti 250līdz 750 punktu skalā, lai nodrošinātu kopēju standartu. Lai eksāmens būtu sekmīgi nokārtots, svērtajam rezultātam ir jābūt 600 punkti vai vairāk. (600 svērtais rezultāts ir ekvivalents 75% pareizu atbilžu atbilstošas sarežģītības eksāmenā).

Eksāmenu datumi

Līdz ar datorizētās eksaminācijas ieviešanu 2008.gadā, visu veidu sertifikācijas eksāmeni ir pieejami visa gada garumā. Kandidāti ieplāno savus eksāmenus tiešsaistē, Pearson VUE mājas lapā www.pearsonvue.com .

Profesionālā tālākizglītība (CPE)

Katru gadu CFSA sertifikāta īpašniekiem ir jāuztur sertifikācija, iegūstot noteiktu skaitu tālākizglītības stundu. CPE stundu skaits, par kurām nepieciešams atskaitīties, ir atkarīgs no praktizējoša, nepraktizējoša, pensionēta, neaktīva (maksājuma termiņa ietvaros), neaktīva sertifikācijas statusa. CFSA pienākums ir nodrošināt, ka pieteiktās CPE stundas atbilst IAI Profesionālās sertifikācijas padomes (PCB) noteiktajām prasībām. CFSA iesniedz ziņojuma veidlapas vienu reizi gadā ( ne vēlāk kā attiecīgā gada 31.decembrī), kas kalpo kā parakstīts apliecinājums tam, ka attiecīgās CPE prasības ir izpildītas.

Pilno informāciju par CPE prasībām CFSA īpašniekiem atradīsiet Administratīvajā Direktīvā Nr.4.

Papildus informācija par CPE ziņošanas soļiem CFSA īpašniekiem pieejama šeit.

CPE prasības attiecībā uz IAI Starptautiskajiem standartiem

 1.  Lai veicinātu izpratni par un atbilstību IAI Starptautiskajiem iekšējā audita darbības standartiem (Standartiem) , IIA PCB ir izvirzījusi prasību, ka sertifikāta īpašniekiem ir jābūt informētiem par Standartu jaunumiem, padarot to par daļu no CPE prasībām.
 2. CFSA sertifikāta īpašniekiem ir jāpiedalās apmācībās un jāatjauno savas zināšanas par Standartiem CPE ziņošanas perioda ietvaros.
 3. Ja Jūs aizpildāt savu CPE atskaitīšanās veidlapu un neesat izpildījuši šo nosacījumu, lūdzu, atvēliet mirkli laika, lai atkārtoti pārskatītu Standartus pirms veidlapas iesniegšanas.
 4. Pārskatot Standartu, mēs iedrošinām Jūs atkārtoti pārskatīt arī Prakses padomus (pieejami ar IIA lietotājvārdu un paroli) un citas IAI Starptautiskā profesionālās prakses ietvara (IPPF) sadaļas.

Nesen ieguvāt sertifikātu?

Indivīdiem, kas nesen ieguvuši CFSA kvalifikāciju, tiek piešķirtas 40 CPE stundas. Puse (20 stundas) tiek piešķirtas par gadu, kurā kvalifikācija iegūta un otra puse – par nākamo gadu.

Arī CIA®?

Ja Jūs esat arī Sertificēts iekšējais auditors® (CIA®),  CPE atskaitīšanās prasības, kuras Jūs izpildāt CIA programmai apmierina arī CFSA programmas prasības. CFSA programmas CPE atskaitīšanās prasības paredz, a 25% no iegūtajām CPE stundām jābūt nopelnītām specialitātes ekspertīzes jomā.

Noderīgas saites