CCSA – Certification in Control Self-Assessment

CCSA ir specialitātes sertifikācija iekšējās kontroles pašnovērtējuma speciālistiem (CSA). CCSA sertifikācijas programma identificē prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgam CSA speciālistam, mēra CSA izpratni un nodrošina CSA iniciatīvu vadlīnijas. CSA kvalifikācija apliecina Jūsu kolēģiem Jūsu zināšanas par CSA pamatiem, procesiem un tādām saistītām jomā kā riski, kontrole un biznesa mērķi.

Atbilstības prasības

Piesakoties kandidatūrai CCSA programmā, indivīds piekrīt pieņemt programmas nosacījumus. Tie ietver atbilstības nosacījumus, eksāmena konfidencialitāti, Ētikas kodeksu un profesionālās tālākizglītības prasības, un citus nosacījumus, kurus izvirza IIA Profesionālās sertifikācijas padome (PCB).

Prasības

CCSA kandidātiem ir jāizpilda zemāk norādītie atbilstības nosacījumi. Kandidāta pieteikuma apstiprināšana var notikt tikai pēc tam, kad ir izpildītas visas atbilstības prasības. Kandidāta pieteikuma apstiprināšanai IIA Sertifikācijas nodaļas darbiniekiem ir jāsaņem un jāpieņem VISI nepieciešamie dokumenti (izglītības apliecinājumi, rekomendācija un personu apliecinošo dokumentu kopijas).

Nepieciešamā izglītība

CCSA kandidātiem ir nepieciešama 3 vai 4 gadu post-sekundārā (vai augstāka) izglītība. Papildus informāciju ir iespējams iegūt IAI Sertifikācijas kandidāta rokasgrāmatā.

Svarīgas izmaiņas nepieciešamās izglītības prasībās CCSA eksāmenam: Globālā direktoru padome ir apstiprinājusi alternatīvu atbilstības ceļu CCSA eksāmena kārtošanai tiem indivīdiem, kas nav ieguvuši bakalaura grādu akreditētā universitātē. 

Kandidāts var kļūt piemērots sertifikāta iegūšanai, ja

 • ir ieguvis divu gadu pēc-vidusskolas izglītību un tam ir 5 gadu pieredze iekšējā audita vai ekvivalentā jomā; vai 
 • tam ir septiņu gadu pieredze iekšējā auditā vai ekvivalentā jomā.

pdf[1]Lejuplādējiet formu lai pieteiktos izņēmumu gadījumam ja jūsu izglītība neatbilst minimālām prasībām.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur. ( Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Educational)

Rekomendācija

Kandidātam ir jādemonstrē atbilstība visaugstākajiem morāles un profesionālās izturēšanās standartiem un ir jāiesniedz aizpildīta rekomendācijas vēstule, ko parakstījis CGAP, CIA, CCSA, CFSA vai kandidāta vadītājs.

pdf downloadLejuplādēt rekomendācijas formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur. ( Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Character Reference).

Profesionālā pieredze

CCSA kandidātam jāiegūst 12 mēnešu darba pieredze kontroles jomā, piemēram, CSA, auditēšana, kvalitātes nodrošināšana, risku vadība vai vides auditēšana.  Darba pieredzi ir jāverificē CFSA, CIA, CSSA, CGAP sertificētam auditoram vai kandidāta tiešajam priekšniekam. Kandidātiem ir tiesības pieteikties programmai un kārtot eksāmenu pirms ir izpildīti profesionālās pieredzes nosacījumi, taču sertifikāts netiks izsniegts līdz visas prasības nebūs izpildītas.

pdf downloadLejuplādēt profesionālās pieredzes pārbaudes formu

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur.  (Augšupielādējiet dokumentu ar nosaukumu Professional Experience.)

Īpašie noteikumi CIA, CGAP un CFSA, kas vēlas kārtot CCSA eksāmenus

Balstoties uz iepriekš izpildītiem kritērijiem, indivīdi, kas saņēmuši CIA, CFSA vai CGAP, tiek klasificēti kā izpildījuši izglītības un personības raksturojuma prasības CCSA programmai. Šiem indivīdiem būs jāiesniedz tikai dokumenti, kas apliecina veicināšanas apmācības/pieredzi, lai izpildītu CCSA piemērotības kritērijus un iegūtu atļauju piedalīties CCSA eksāmenā. (Indivīdi, kas ir kandidāti CIS, CGAP, vai CFSA programmās netiek atbrīvoti no CCSA piemērotības informācijas iesniegšanas)

Identifikācijas dokuments

Kandidātiem ir jāiesniedz personu apliecinošs dokuments kandidāta pases vai nacionālās ID kartes kopijas veidā. Tajā ir jābūt norādītam derīguma termiņam; dokumenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš netiks pieņemti. Visiem dokumentiem ir jābūt ieskenētiem un augšupielādētiem Dokumentu augšupielādes portālā tādā veidā, lai fotogrāfija ir skaidri saredzama.

Kad esat aizpildījuši veidlapu, lūdzu, dodieties uz Sertifikācijas dokumentu augšupielādes portālu un augšupielādējiet aizpildīto veidlapu(-as) tur.  (Augšupielādējiet dokumentu ar  nosaukumu Other).

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CCSA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CCSA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CCSA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksāmena konfidencialitāte

CSSA eksāmens ir konfidenciāls eksāmens, kas nozīmē, ka aktuālie eksāmena jautājumi netiks publicēti vai izpausti. Neatļauta informācijas izpaušana tiks uzskatīta par Ētikas kodeksa pārkāpumu un var rezultēt kandidāta izslēgšanā no CCSA programmas vai tikt kā citādi sankcionēta.

Ētikas kodekss

CCSA kandidāti piekrīt pakļauties IAI izveidotajam Ētikas kodeksam.

Dalība IAI

Jums nav obligāti jābūt IAI biedram, lai kārtotu eksāmenu vai saņemt sertifikātu, bet mēs iedrošinām Jūs apsvērt biedra statusa piedāvātās priekšrocības. IAI biedri saņem atlaides mācību materiāliem un kuriem, un tiem ir pieejami jaunākie eksāmenu resursi, tīklošanas iespējas un aktuālās ziņas un informācija.

Kļūsti par biedru tagad

Reģistrācija un pieteikšanās programmai

Sākotnējā reģistrēšanās un pieteikšanās programmail

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikuma veidlapa, Personības raksturojuma veidlapa un Darba pieredzes apliecinājuma veidlapa, kas jāiesniedz kopā ar:

Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam. Maksājums ar kredītkarti ir iespējams pēc Maksājuma veidlapas aizpildīšanas.

 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.
 • CSA veicināšanas validācijas veidlapu

*var tikt iesniegta vēlāk, kad kritēriji ir izpildīti.

IIA negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Eksaminācijas maksas

Maksājuma tipsBiedriemNe-biedriem
Reģistrācijas maksaUSD 115USD 230
Eksaminācijas maksaUSD 380USD 495

Eksaminācijas maksās jāmaksā tieši Globālajam IIA vai CCMS

 • Maksājumu apmēri var mainīties;
 • Pieteikuma un reģistrācijas formu apstrāde tiks sākta tikai pēc norādīto maksājumu apmaksas;
 • Norādītie maksājumi tiek atmaksāti tikai gadījumā, ja kandidāta pieteikums tiek noraidīts;
 • Vērtējumi netiks darīti zināmi, ja pastāvēs kādas nenokārtotas finansiālās saistības;

Eksāmenu saturs un eksaminācijas formāts

CCSA eksāmens aptver šādas jomas:

 • CSA pamati (5-10%)
 • CSA programmas integrācija (15-25%)
 • CSA procesa elementi (10-15%)
 • Biznesa mērķi un organizācijas sniegums (10-15%)
 • Risku identifikācija un novērtējums (15-20%)
 • Kontroles teorija un prakse (20-25%)

Eksaminācijas formāts

Eksāmens sastāv no 115 jautājumiem angļu valodā un tā izpildei paredzētais laiks ir 2 stundas un 55 minūtes.

Eksāmena konfidencialitāte

CSSA eksāmens ir konfidenciāls eksāmens, kas nozīmē, ka aktuālie eksāmena jautājumi netiks publicēti vai izpausti.

Jautājumu paraugi

Lai sniegtu kandidātiem priekšstatu par jautājumu tipiem, kas ir raksturīgi CCSA eksāmenam, neliels skaits praugjautājumu ir publicēts IAI mājas lapā.

Eksāmena reģistrācija un norise

Sākotnējā reģistrācija un pieteikšanās

Kandidātiem ir jāaizpilda un jāparaksta Pieteikšanās veidlapa, un jāiesniedz šie dokumenti kopā ar:

 • Reģistrācijas maksas čeku/bankas vekseli, kas izmaksājams Iekšējo auditoru institūtam.
 • Kandidāta augstākās iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, diploma pielikumu vai citu programmas pabeigšanu apliecinošu dokumentu kopijām.
 • Rekomendācijas vēstuli.
 • Darba pieredzes apliecinājumu (var tikt iesniegts vēlāk, kad kritērijs izpildīts).

NB! IAI negarantē kandidātam tiesības piedalīties eksāmenā, ja kāds no augstāk  minētajiem kritērijiem nav izpildīts. Reģistrācijas maksa tiks atmaksāta tiem kandidātiem, kuriem tiks liegta dalība programmās.

Atļauja piedalīties eksāmenā

 1. Līdz ko tiks apstiprināts kandidāta pieteikums, IIA, līdz ar “Atļaujas piedalīties eksāmenā” paziņojumu, darīs kandidātam zināmu tā ID numuru un sniegs informāciju par to, kā saplānot eksāmenu Pearson VUE’s (PV) mājas lapā.
 2. Kandidāta reģistrācija eksaminācijas daļai būs derīga 180 dienas no tā brīža, kad kandidāta reģistrācija ir apstrādāta IIA galvenajā mītnē, un eksaminācijas daļas maksa kļūst neatmaksājama.
 3. Kandidāti drīkst atrasties jebkurā Pearson VUE eksaminācijas centrā gandrīz visās valstī, neatkarīgi no reģistrācijas valsts.
 4. Kandidātiem, kas eksāmenu nav nokārtojuši, ir jānogaida 90 dienas, līdz eksāmenu var kārtot atkārtoti.

Plānošana

 1. Līdz ko ziņojums par “Atļauju piedalīties eksāmenā” ir saņemts, kandidāti var sākt plānot eksaminācijas grafiku pie Pearson VUE.
 2. Kandidātiem būs jāizveido lietotājvārds un parole Pearson VUE mājas lapā, lai izplānoto eksamināciju.
 3. Apmeklējiet pearsinvue.com un nospiediet uz “Atrast eksaminācijas centru”.
 4. Tad nospiediet “Ieplānot eksāmenu”. Izvēlieties nepieciešamo eksaminācijas veidu no Pearson VUE piedāvātā klāsta. Tad izvēlieties savu eksaminācijas centru.
 5. Līdz ko eksaminācijas centrs ir norādīts, kandidātam būs redzams kalendārs ar pieejamajiem eksaminācijas datumiem un laikiem, balstoties uz pieejamību izvēlētajā eksaminācijas centrā.
 6. Līdz ko kandidāts ir reģistrējies eksāmenam, viņam/-ai tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts no Pearson VUE ar norādījumiem, kā nokļūt konkrētajā eksaminācijas centrā.
 7. Kandidātam ir jāizvēlas eksaminācijas datums, kas iekļaujas 180 dienu eksaminācijas periodā pēc reģistrēšanās konkrētajai eksāmena daļai.
 8. Kandidātiem ir atļauts pārcelt eksāmenu vai mainīt eksaminācijas centru, kamēr šīs izmaiņas tiek izdarītas vismaz 45 stundas pirms ieplānotā eksāmena.
 9. Kandidāti nevar ieplānot vai pārcelt eksāmenu ārpus norādīta 180 dienu eksaminācijas perioda.

Reģistrācija Pearson VUE centrā

Kandidātiem uz eksaminācijas centru ir jāņem līdzi šādi dokumenti:

 • Identifikācijas karte, autovadītāja apliecība vai pase
 • “Atļauja piedalīties eksāmenā”, kas e-pastā saņemta no IIA
 • Apstiprinājuma vēstule, kas e-pastā saņemta no Pearson VUE

Eksaminācijas tiesību periods

Līdz ko kandidāta pieteikums dalībai CCSA programmai tiek apstiprināts, kandidāta tiesības kārtot eksāmenu ir derīgas 4 gadus. Kandidātam šajā laika periodā ir jānokārto visi eksāmeni un prasības, kas nepieciešamas sertifikāta saņemšanai. Ja kandidāts nav spējīgs nenoslēgt sertifikācijas procesu šo 4 gadu laikā, tiesības atgūt maksājumus par eksāmena daļām tiek zaudētas. Ja kandidāta programmas derīgums beidzas, kandidāts zaudē par iepriekš nokārtotām eksāmena daļām iegūtos kredītpunktus. Lai no jauna iesaistītos CCSA programmā, kandidātam atkārtoti jāaizpilda un jāiesniedz CCSA pieteikums un jāsamaksā norādītie maksājumi.

Eksaminācijas norise

 1. Kandidāts ierodas eksaminācijas vietā 30 minūtes pirms norādītā eksāmena sākuma laika.
 2. Kandidātu piereģistrē Pearson VUE eksāmena vadītājs.
 3. Kandidātam tiek piešķirts skapītis, kurā ir jāatstāj visi neatļautie priekšmeti.
 4. Eksāmena vadītājs kandidātu pavada uz eksaminācijas telpu, piešķir eksaminācijas vietu un piekļuvi datoram.
 5. Sākuma ekrānā ir norādīts eksāmena nosaukums un kandidātam tiek lūgts apstiprināt, ka viņš/-a atrodas pareizajā eksāmenā.
 6. Kandidātam ir jāapliecina, ka viņš/-a neizpaudīs eksāmena jautājumus un ka viņš/-a apzinās, ka eksaminācijas centrā var tikt veikta viņa video vai audio novērošana.
 7. Pirms eksāmena sākuma kandidātam tiek sniegta pamācība (maksimums 10 minūtes).
 8. Pēc tam kandidāts uzsāk eksāmenu. Jautājumi datora ekrānā tiek parādīti pa vienam.
 9. Kandidātam būs iespēja atzīmēt jautājumus, kurus viņš/-a vēlas atkārtoti pārskatīt pirms eksāmena pabeigšanas.
 10. Pēc visu eksāmena jautājumu aplūkošanas kandidāts var piekļūt atkārtotās pārskatīšanas logam, kur viņš/-a var izvēlēties pārskatīt visus eksāmena jautājumus, tikai neatbildētos jautājumus vai tikai īpaši atzīmētos jautājumus.
 11. Atkārtotās pārskatīšanas logā kandidāts var izvēlēties “Pabeigt eksāmenu” pogu.
 12. Eksāmens noslēdzas arī tad, ja ir beidzies tam paredzētais laiks.
 13. Kandidāts vairs nevar atgriezties pie eksāmena jautājumiem, kad eksāmens ir noslēdzies.
 14. Visbeidzot kandidāts saņems īsu aptauju par eksaminācijas pieredzi.

Rezultāti

 1. Kandidāti saņems neoficiālus eksāmena rezultātus eksaminācijas vietnē pēc eksāmena pabeigšanas.
 2. Oficiālie rezultāti tiks nosūtīti IIA pēc tam, kad tos apstiprinās Pearson VUE.

Sekmīga atzīme

Statistiskā informācija no iepriekš-pārbaudītiem jautājumiem tiek izmantota, lai uzturētu salīdzināmu sarežģītību starp dažādām eksāmena versijām. Tā kā konkrētais pareizi atbildēto jautājumu skaits eksāmena nokārtošanai var variēt eksāmena variantu starpā, visi neapstrādātie rezultāti tiek svērti 250līdz 750 punktu skalā, lai nodrošinātu kopēju standartu. Lai eksāmens būtu sekmīgi nokārtots, svērtajam rezultātam ir jābūt 600 punkti vai vairāk. (600 svērtais rezultāts ir ekvivalents 75% pareizu atbilžu atbilstošas sarežģītības eksāmenā).

Eksaminācijas datumi

Līdz ar datorizētās eksaminācijas ieviešanu 2008.gadā, visu veidu sertifikācijas eksāmeni ir pieejami visa gada garumā. Kandidāti ieplāno savus eksāmenus tiešsaistē, Pearson VUE mājas lapā www.pearsonvue.com .

Profesionālā tālākizglītība (CPE)

Katru gadu CCSAsertifikāta īpašniekiem ir jāuztur sertifikācija, iegūstot noteiktu skaitu tālākizglītības stundu. CPE stundu skaits, par kurām nepieciešams atskaitīties, ir atkarīgs no praktizējoša, nepraktizējoša, pensionēta, neaktīva (maksājuma termiņa ietvaros), neaktīva sertifikācijas statusa. CCSA pienākums ir nodrošināt, ka pieteiktās CPE stundas atbilst IIA Profesionālās sertifikācijas padomes (PCB) noteiktajām prasībām. CCSA iesniedz ziņojuma veidlapas vienu reizi gadā ( ne vēlāk kā attiecīgā gada 31.decembrī), kas kalpo kā parakstīts apliecinājums tam, ka attiecīgās CPE prasības ir izpildītas.

Pilno informāciju par CPE prasībām CCSA īpašniekiem jūs atradīsiet Administratīvajā Direktīvā Nr.4.

Papildus informācija par CPE ziņošanas soļiem CCSA īpašniekiem pieejama šeit.

CPE prasības attiecībā uz IAI Starptautiskajiem standartiem

 1.  Lai veicinātu izpratni par un atbilstību IAI Starptautiskajiem iekšējā audita darbības standartiem (Standartiem) , IIA PCB ir izvirzījusi prasību, ka CCSA sertifikāta īpašniekiem ir jābūt informētiem par Standartu jaunumiem, padarot to par daļu no CPE prasībām.
 2. CCSA sertifikāta īpašniekiem ir jāpiedalās apmācībās un jāatjauno savas zināšanas par Standartiem CPE ziņošanas perioda ietvaros.
 3. Ja Jūs aizpildāt savu CPE atskaitīšanās veidlapu un neesat izpildījuši šo nosacījumu, lūdzu, atvēliet mirkli laika, lai atkārtoti pārskatītu Standartus pirms veidlapas iesniegšanas.
 4. Pārskatot Standartu, mēs iedrošinām Jūs atkārtoti pārskatīt arī Prakses padomus (pieejami ar IAI lietotājvārdu un paroli) un citas IAI Starptautiskā profesionālās prakses ietvara (IPPF) sadaļas.

Nesen ieguvāt sertifikātu?

Indivīdiem, kas nesen ieguvuši CCSA kvalifikāciju, tiek piešķirtas 40 CPE stundas. Puse (20 stundas) tiek piešķirtas par gadu, kurā kvalifikācija iegūta un otra puse – par nākamo gadu.

Arī CIA®?

Ja Jūs esat arī Sertificēts iekšējais auditors® (CIA®),  CPE atskaitīšanās prasības, kuras Jūs izpildāt CIA programmai apmierina arī CCSA programmas prasības. CCSA programmas CPE atskaitīšanās prasības paredz, a 25% no iegūtajām CPE stundām jābūt nopelnītām specialitātes ekspertīzes jomā.

Noderīgas saites