Neatkarīgi no tā, vai vēlaties iegūt paaugstinājumu vai pētāt iespējas ārpus savas organizācijas, vai vienkārši izmantojat profesionālās attīstības iespējas, kas palīdzēs Jums uzņemties arvien sarežģītākus pienākumus, gatavojoties nākotnes izaicinājumiem, IAI Sertifikāts var palīdzēt Jums:

  • paaugstināt savu peļņas potenciāli līdz pat 40%*;
  • palīdzēt Jums gūt uzticamību un atzinību nozarē;
  • uzlabot Jūsu  prasmes un zināšanas;
  • pierādīt Jūsu nodošanos profesijai .
  • Saskaņā ar 2015.gada IAI Iekšējā audita atlīdzības pētījumu, vidējais auditora, kurš ir saņēmis vienu vai vairākus IAI sertifikātus, atalgojums ir par 35% augstāk nekā kolēģiem, kuriem šādu sertifikātu nav.  (balstīts ASV respondentu sniegtajās atbildēs)
Certified Internal AuditorCIA®
Kvalifikācija Certified Internal Auditor® (CIA®) ir starptautiski atzīts apliecinājums tās īpašnieka profesionalitātei iekšējā audita jomā. CIA sertifikāts ir vienīgais globāli atpazīstamais iekšējo auditoru sertifikāts, kas ierindojas starp atzītākajiem pasaules profesionālajiem sertifikātiem.
Lai iegūtu CIA® sertifikātu Jums ir jānokārto 4 eksāmeni, kurus administrē Iekšējo auditoru institūts (The Institute of Internal Auditors). Visi eksāmeni pieejami angļu un krievu valodā, un tie katrs sastāv no 100 jautājumiem ar izvēles atbilžu variantiem, uz kuriem jāatbild ierobežotā laikā. Eksāmeni koncentrēti uz jautājumiem attiecībā uz iekšējo kontroli, organizācijas pārvaldību un riska vadību, kā arī uz Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu piemērošanu.
Certified Financial Services AuditorCFSA®
Kvalifikācija Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) ir īpašs Iekšējā auditoru institūta sertifikāts, kas apliecina auditora zināšanas un iemaņas kādā no sekojošām finanšu sektora jomām: banku, apdrošināšanas vai darbība ar vērtspapīriem. Lai iegūtu šo sertifikātu, ir jānokārto viens eksāmens, kurš sastāv no 125 jautājumiem ar izvēles atbilžu variantiem, uz kuriem jāatbild ierobežotā laikā.
Certified in Control Self-AssessmentCCSA®
Kvalifikācija Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) ir īpaša Iekšējā auditoru institūta sertifikācijas programma auditoriem, kas nodarbojas ar kontroles pašnovērtējumu. Lai iegūtu šo sertifikātu, ir jānokārto viens eksāmens, kurš sastāv no 125 jautājumiem ar izvēles atbilžu variantiem, uz kuriem jāatbild ierobežotā laikā. Eksāmens ir koncentrēts uz jautājumiem par kontroles pašnovērtējuma pamatprincipiem, procesiem, riska un kontroļu novērtēšanu.
Certified Government Auditing ProfessionalCGAP®
Kvalifikācija Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) ir piemērota valsts sektora iekšējiem auditoriem. Lai iegūtu šo sertifikātu, ir jānokārto viens eksāmens, kurš sastāv no 125 jautājumiem ar izvēles atbilžu variantiem, uz kuriem jāatbild ierobežotā laikā. Eksāmens koncentrējas uz valsts sektora audita specifisko praksi, audita iemaņām un tehniku, audita vidi un standartiem.
Certified in Risk Management AssuranceCRMA®
Kvalifikācija The Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®)  ir piemērota iekšējā audita un risku vadības profesionāliem, kuri ir atbildīgi par un kuriem ir pieredze gādāt par risku vadības nodrošināšanu, pārvaldības procesiem, kvalitātes nodrošināšanu vai kontroles pašnovērtējumu.
Qualification in Internal Audit LeadershipJAUNUMS! QIAL®
 Ja Jūsu mērķis ir kļūt par līderi savā organizācijā vai arī Jūs vēlaties iegūt papildus uzticību Jūsu pašreizējai līderības lomai no ieinteresētajām pusēm un kolēģiem,  Qualification in Internal Audit Leadership™ (QIAL™) palīdzēs Jums veidot un attīstīt  prasmes,kas nepieciešamas tālākai Jūsu kā nākotnes līdera uzticamības veidošanai.

 

Vairāk informācijas par sertifikāciju, kā arī pieteikšanās eksāmeniem ir iespējama The Institute of Internal Auditors mājas lapā (CGAP®, CFSA®, CCSA® un CIA®).

Saite uz pilnu informāciju par sertifikātiem IIA Global mājaslapā: https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx