Sertifikācijas kandidāta rokasgrāmata

IAI Sertifikācijas kandidāta rokasgrāmata – pieejama angļu un krievu valodās – sniedz informāciju par :

  • Sertifikācijas procesu;
  • Pieteikšanos sertifikācijas programmai;
  • Piekļūšanu IAI Sertifikācijas kandidātu menedžmenta sistēmai (CCMS) un tās izmantošanu;
  • Eksāmena vai tā daļas reģistrāciju un plānošanu;
  • Sagatavošanos sertifikācijas eksāmenam;
  • Reģistrēšanos eksaminācijas centrā un eksāmena kārtošanu;
  • Eksāmena saturu, formātu un vērtēšanu;
  • Prasībām, kas ir jāizpilda, lai saglabātu savu sertifikāciju.

Lejuplādēt angļu valodā (2017.g.)

Lejuplādēt krievu valodā (2015.g.)