Latvijas Iekšējo Auditoru Institūta (IAI) stratēģija veidota, ņemot vērā Globālā Iekšējo Auditoru Institūta (IIA) stratēģiju un atbilstoši esošās situācijas analīzes rezultātiem, apzinot Latvijas IAI vajadzības. Lielāka uzmanība vērsta tām biedrības darbības jomām, kuras nepieciešams pilnveidot tuvākajā laikā, lai spētu visefektīvāk sasniegt IAI darbības mērķi: „apvienot iekšējā audita profesionāļus Latvijā, dot papildus izglītības iespējas un nodrošināt pietiekamu savstarpējās informācijas apmaiņu starp šīs jomas speciālistiem”.

 

Latvijas Iekšējo Auditoru Institūta (Institūta) stratēģija 2014.2016. gadam

Strategy chart

Pilns stratēģijas dokuments