Mūsu rekvizīti

Nosaukums: Profesionālā biedrība „Iekšējo Auditoru Institūts”

Vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 40008045795

Juridiskā adrese: Pērses iela 9/11, Rīga, LV 1011

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV89HABA000140J047111