, ,

IAI 5.ikgadējā konference “Iekšējā audita attīstība”

24. septembrī notika Iekšējo auditoru institūta rīkotā piektā gadskārtējā auditoru konference “Iekšējā audita attīstība“. Konference aicināja uz tikšanos kā privātā un valsts pārvaldes sektora auditorus, tā arī iestāžu un struktūrvienību vadītājus, kuru darbība saistīta ar audita jomu. Piedāvājam iespēju ieskatīties konferences gaitā preses relīzē un līdz 30. oktobrim iepazīties ar konferences prezentācijām:
1. Konferences atklāšana – Sandijs Miķelsons
2. Latvijas ekonomika šodien un rīt – Andris Strazds
3. Shape the Future – Günther Meggeneder, CIA
4. Iekšējās kontroles sistēmas attīstība valsts pārvaldē – Baiba Pētersone
5. Organizācijas vadības un iekšējā audita labas sadarbības prakse – Baiba Brigmane
6. Valsts pārvaldes iekšējā audita sasniegumi un izaicinājumi – Nata Lasmane, CGAP
7. Iekšējā un ārējā audita sadarbības koordinēšana – labākā prakse – Iveta Rutkovska
8. Best practices supporting effectiveness of internal audit – Jana Bačova
9. Iekšējā audita darbības vērtēšanas pamatrādītāji – Dzintars Kolosovskis
10. Funkcionālie auditi. Teorija un prakse – Svetlana Cimmere
11. Risku ielenkumā, jeb IT frontē bez pārmaiņām – Ivo Ivanovs, CISA
12. Attīstības tendences iekšējā audita profesijā 2010.gadā – Ilvija Grūba, CIA
13. Konferences noslēgums – Anita Hāznere, Sandijs Miķelsons