ECIIA publicē labās prakses dokumentu izlasi Eiropas bankām

Saskaņā ar nesen ECIIA publicētu labās prakses nostājas dokumentu (position papers) izlasi, iekšējais audits var sniegt Eiropas banku valdēm un augstākā līmeņa vadītājiem skaidru un stratēģisku pārliecību par to darbību. Šie dokumenti aplūko iekšējā audita lomu labā pārvaldībā, audita plānošanu, institūciju grupu auditēšanu, ārpakalpojuma procedūru auditēšanu un audita rekomendāciju izpildes monitoringu.

Šie pieci nostājas dokumenti ir veidoti kā labās prakses vadlīnijas iekšējiem auditoriem un to institūcijām dažādaās jomās. Kopā rekomendācijas šajos dokumentos var uzlabot iekšējo auditoru spēju sniegt valdei un augstākā līmeņa vadītājiem neatkarīgu un objektīvu ieskatu attiecīgās organizācijas vispārējā iekšējās kontroles sistēmā un risku pārvaldībā.

Šos dokumentus ir izveidojusi ECIIA banku komiteja, kas tika izveidota 2014.gadā sadarbībā ar Eiropas Centrālās bankas uzraudzīto banku Revīzijas vadītājiem. Dokumenti aplūko jautājumus, kurus ir nepieciešams precizēt sakarā ar nesenajām izmaiņām finanšu institūciju regulējumā. Tie tiek piedādāvi kā labā prakse ieviešanai vai pielāgošanai bankās atkarībān no to izmēra, kultūras un vietējām prasībām.

Tā kā iekšējais audits kalpo kā trešā aizsardzības līnija, tas atrodas unikālā pozīcijā – iekšējais audits var darboties kā uzticams padomdevējs valdei, pateicoties sabao izpratnei par biznesa organizāciju, misiju, vīziju, stratēģiju un ilgtermiņa mērķiem.

Dokumentus ir iespējams lejupielādēt šeit: 

Internal audit’s role in good governance 

Audit planning approach 

Internal audit within a group 

Internal audi oversight of external outsourcing

Follow-up monitoring