Iekšējā audita un atbilstības vadītāja vakance Rail Baltica

Rail Baltica Rail Blatica ur lielākais infrastruktūras projekts Baltijā, kas radīs ziemeļu - austrumu ekonomisko koridoru. Tā būs elektriska ātrvilciena līnija ar modernu infrastruktūru pasažieriem un kravu pārvadājumiem, nodrošinot…

Risku vadības speciālista vakance Valsts kasē

Valsts kase (Reģ.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kura īsteno valsts pārvaldes funkcijas valsts finanšu vadības jomā, organizējot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parāda…

Iekšējā auditora vakance Transact Pro

Transact Pro – pirmā FKTK licencētā elektroniskās naudas iestāde Latvijā, kas veiksmīgi strādā Latvijas elektronisko finanšu pakalpojumu tirgū no 2004. gada. Mēs sniedzam karšu emisijas pakalpojumus klientiem, kā arī interneta…