2017.gada biedru pilnsapulce

2017.gada 9.martā Hotel Mercure telpās norisinājās ikgadējā IAI biedru pilnsapulce. Pilnsapulcē klātienē piedalījās 58 biedri un ar pilnvarām tika pārstāvēti vēl 42, kopā pārstāvot 100 biedrus.

Pilnsapulces darba kārtībā bija ietverta: 1. Jauno biedru sveikšana 2. Pateicība aktīvākajiem biedriem 3. Komisiju atskaites par darbību 2016. gadā un plāniem 2017. gadām 4. Balsošana

Valde atskaitījās par biedru skaita izmaiņām, par paveikto izglītības jomā – organizētajiem kursiem un diskusijām – par paveikto komunikācijas jomā, par Biedrības finanšu situāciju un par Biedrības risku izvērtējumu un risku karti.

2017.gadā tiek plānots turpināt iesākot Biedrības stratēģijas īstenošanu, veikt jaunas IAI mājas lapas izstrādi, kā arī izstrādāt dažādas rīcībpolitikas – datu privātuma, pasākumu rīkošanas un izcenojumu, motivācijas, elektroniskās dokumentu aprites, sadarbības un Biedrības resursu pieejamības rīcībpolitikas. Plānots ir arī iztulkot atjaunoto Standartu ieviešanas vadlīnijas, veicināt sadarbību ar saistītām organizācijām un ieviest skaidrāku un efektīvāku uzdevumu pārvaldību Biedrības valdē. Lielākās investīcijas 2017.gadā būs nepieciešamas jaunās mājas lapas izstrāde un biedru datu ievākšanas un uzturēšanas rīcībpolitikas izstrādei.

2017.gada darbības ir plānotas ar daudz lielākiem zaudējumiem nekā ierasti. Tas ir saistīts galvenokārt ar mājaslapas izstrādes vienreizējām izmaksām, izmaksām saistītam ar standartu vadlīniju tulkošanu, ārpakalpojuma eksperta piesaistīšanu datu privātuma politikas izveidei kā arī ar to ka lielākā daļa no 2017.gada sākumā rīkotā kursa ir iekrituši 2016.gadā, bet izmaksas 2017.gadā.

Balsojumu rezultāti:

PretAtturasPar
Biedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana1099
Kompensāciju izmaksāšana Biedrības Valdei (izņemot Valdes Priekšēdētāju)0496
Kompensācijas izmaksāšana Valdes Priekšsēdētājam Kārlim Majevskim 0298
Biedrības 2017.gada budžeta plāna apstiprināšana1099

Revīzijas komisijas vēlēšanas

Kandidāta N.p.k, Vārds, uzvārdsParAtturas
Natālija Avdejeva7030
Gunta Darkevica5842
Inese Novicka3862
Baiba Lokenbaha3466
Ināra Auziņa4654
Sandra Bāliņa2773

P/B Iekšējo auditoru institūts Revīzijas komisijā uz 2 gadiem ievēlēt: Natāliju Avdejevu, Guntu Darkevicu un Ināru Auziņu.

Apsveicam!